Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Osmanlı Devleti Kurumları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
A
Acemi Ocağı
Ahilik
Akıncılar
Anadolu Eyaleti
Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Asesler
Aşiret Mektebi
Ayan Meclisi
Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan)
Azaplar

B
Babıali
Baltacılar
Baruthane
Beylerbeyi
İstanbul'daki Beylerbeyi semti için bkz. Beylerbeyi (semt)
Bostancı Ocağı

C, Ç
Cebeci Ocağı
Cemiyetler
Cerrahhane-i Amire
Cuma Divanı
Çarşamba Divanı

D
Darphane-i Amire
Darülaceze
Darülbedayi
Darüleytam
Darülfünun
Darülhadis
Darülmuallimat
Darülmuallimin
Darüssaade Ağası
Darüşşafaka
Defterdar
Derbend Teşkilatı
Müslüman Türk Devletlerinde Divan
Divan-ı Hümayun
Donanma-yı Hümayun
Düyun-u Umumiye

E
Emniyet Teşkilatı
Encümen-i Daniş
Enderun
Eyalet

F, G
Fener Rum Patrikhanesi
Garb Ocakları
Gelibolu Acemi Ocağı

H
Hamidiye Alayları
Harem
Hasoda
Hazine-i Evrak
Hazine-i Hassa
Hekimbaşı
Hilal-i Ahmer
Humbaracı Ocağı

İ
İdadi
İhtisab
İmaret
Islahhane
Islahiye Teşkilatı
İttihat ve Terakki

K, L
Kadı
Kapıkulu Ocakları
Kapıkulu Süvarileri
Kaptan-ı Derya
Kaptanpaşa Eyaleti
Kara Kuvvetleri
Kazasker
Kervansaray
Kubbealtı
Lağımcı Ocağı
Lonca

M
Mabeyn
Maliye Nezareti
Matbah-ı Amire
Meclis-i Mebusan
Meclis-i Vükela
Mehter (Mehteran)
Mekteb-i Osmani
Miskinhane
Mühendishane
Mülkiye
Müslüman Türklerde Medrese

N, O
Nakibü'l-Eşraf
Nişancı
Osmanlılarda Basın

R
Redif Teşkilatı
Reisülküttap
Rumeli Eyaleti

S
Sadaret Kaymakamı
Sadaret Kethüdası
Sadrazam
Şehremini
Sekbanlar
Şeyhülislam
Şirket-i Hayriye
Solaklar
Subaşı

T
Teşrifatçılık
Timar
Timarlı Sipahi
Top Arabacıları Ocağı
Topçu Ocağı
Topkapı Sarayı
Tulumbacılar
Türk Ocakları
Türk Ordusu

V,Y,Z
Vakıf
Vezir
Voynuk Teşkilatı
Yıldız Mahkemesi
Zaptiye

Osmanlı Devleti Kurumları Resimleri

Osmanlı Devleti Kurumları Sunumları

Osmanlı Devleti Kurumları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Osmanlı Devleti Kurumları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin